Pravilnik

Ovim pravilnikom se definiše način naplate usluga sajta Apartmani-nis.rs. Ovaj pravilnik je sastavni deo Ugovora o Poslovno-tehničkoj saradnji.

Paket Starter

U okviru ovog paketa svaka naplaćena rezervacija ostvarena preko našeg jedinstvenog call centra se naplaćuje 12% od cene realizovane rezervacije. Otkazane rezervacije će se smatrati ništavnim za obe strane i bez ikakvih troškova za obe strane. U tom slučaju klijent je dužan da obavesti Apartmani-Nis.rs putem E-maila nakon saznanja da je rezervacija otkazana pre početka rezervacije kako bi otkazivanje reklamacije bilo validno evidentirano. Svaka naknadna reklamacija neće biti uvažena.

Paket Business

U okviru ovog paketa klijent sajta Apartmani-nis.rs se obavezuje da će u vremenu trajanja ugovora isplaćivati fiksnu mesečnu nadoknadu u skladu sa cenovnikom bez obzira na broj ostvarenih rezervacija. U tom slučaju klijent neće koristiti usluge jedinstvenog call centra već će svoje kontakt podatke dostaviti sajtu Apartmani-nis.rs koji će biti u obavezi da ih postavi na svojim stranicama. 

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja na sajtu www.apartmani-nis.rs i može se menjati u svakom trenutku bez posebnog obaveštenja a počinje da važi 30. dana od dana objave na sajtu.

Datum objave 25. Maj 2019